Vyhledávání


Kontakt

Autoškola Vacek
Smetanova 4
Blansko
678 01

IČO: 657 78 545

číslo účtu: Fio banka
2300297036/2010

+420 602 377 385

E-mail: autoskolavacek@email.cz, autoskolavacek@seznam.cz

Otevírací doba

 

Pondělí, středa              9:00-12:00  13:00-16:00

 

Školení řidičů

 

Školení řidičů referentů (referentská vozidla ve firmách)

· Školení řidičů-referentů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Firmám i jednotlivým zaměstnancům nabízíme možnost povinného školení řidičů dle zákoníku práce. Pokud je součástí práce zaměstnance řízení motorového vozidla, vznikají dle zákoníku práce následující povinnosti:

 

· Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování".

 

· Nabízíme firmám možnost vyškolit zaměstnance v termínu, který bude vyhovovat potřebám vaší firmy. Samozřejmě je možné provádět školení i v místě dle vaší potřeby.

 

Ceník je vyvěšen v kanceláři autoškoly.

Cenu Vám rádi řekneme osobně, prostřednictvím telefonu či emailu. 

 

Po absolvování je vydáno "Potvrzení o školení odborné způsobilosti řidičů"